Digwyddiadau

Digwyddiad: BRAINIAC YN FYW! Academi Dditectif

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
23 Hydref 2021, 4pm & 6pm
Pris £2.50yp
Addasrwydd Teuluoedd

Dan Colman Creative yn cyflwyno:

BRAINIAC YN FYW! Academi Ditectifs 

 

Ymunwch â'r Brainiacs, ymdrochwch yn yr Academi Ditectifs a bod yn Dditectif Brainiac Dan Hyfforddiant! 

Gwisgwch eich sbectol diogelwch! Brainiac yn Fyw! Academi Ditectif, mae'r tîm gwyddoniaeth mwyaf cyfnewidiol a gwych yn cyrraedd am y tro cyntaf yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau!  

Wedi'u hadfywio ac yn barod i brofi eich sgiliau! 

Cafwyd lladrad ym Mhencadlys Brainiac! Gwisgwch eich Bathodyn Ditectif Brainiac personol a helpwch y Brainiacs i ddatrys y drosedd a defnyddio pŵer gwyddoniaeth fforensig i geisio canfod pwy sy'n euog. 

Mae'r profiad ymdrochol ymarferol 60 munud rhyngweithiol hwn, a arweinir gan y Brainiacs yn rhoi cyfle i dditectifs ifanc ddefnyddio dulliau fforensig go iawn i ddarganfod cliwiau a helpu i ddatrys dirgelwch. 

Byddwch yn dysgu am y mathau gwahanol o olion bysedd a sut i'w canfod nhw mewn mannau lle cafwyd trosedd. Bydd y Ditectifs Dan Hyfforddiant hefyd yn ceisio dadansoddi'r inc a ddefnyddiwyd i ysgrifennu'r nodyn prynu ac ôl-troed a ddarganfuwyd i ganfod pwy sydd wedi troseddu. 

Dewch i'n helpu i ddatrys y dirgelwch hwn a bod yn aelod swyddogol o Academi Brainiac! 

TOCYNNAU

- Sylwch y bydd angen i chi archebu tocyn ar gyfer plant ac oedolion ar gyfer y digwyddiad hwn 

- Pan yn archebu  lle ar gyfer y gweithdy yma, gallwch greu swigen fesul bwrdd. Gwelwch yr opsiynau sydd ar gael wrth archebu, ac archebwch le ar gyfer pob unigolyn wrth eich bwrdd. 

 - Mae'r tocyn digwyddiad hwn yn rhoi mynediad i'r Amgueddfa i chi yn awtomatig, heb yr angen i orfod archebu tocyn mynediad safle ychwanegol.

 

Digwyddiadau