Digwyddiadau

Digwyddiad: 3....2....1...Lansio!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
24 Hydref 2021, 10.30am , 12pm, 1.30pm & 3pm
Pris £2.50yp
Addasrwydd Age 5 +

Beth am adeiladu a lansio eich roced eich hun!

A allwch chi gael y roced i gyrraedd y targed? Beth sy'n digwydd os byddwch yn newid y dyluniad?  Yn y gweithdy hwn, byddwch yn darganfod yr atebion i'r cwestiynau hyn a llawer mwy! Mae'r gweithdy hwn yn hygyrch i bawb. 

Mae Dr Sarah Bearchell yn gyflwynydd gwyddoniaeth arobryn yn Swydd Rhydychen. Mae'n angerddol am wneud gweithgareddau gwyddoniaeth yn hygyrch i bawb. Mae hefyd yn ysgrifennu ar gyfer Cylchgrawn Plant Aqulia a Whizz Pop Bang. 

TOCYNNAU

- Sylwch y bydd angen i chi archebu tocyn ar gyfer plant ac oedolion ar gyfer y digwyddiad hwn 

- Pan yn archebu  lle ar gyfer y gweithdy yma, gallwch greu swigen fesul bwrdd. Gwelwch yr opsiynau sydd ar gael wrth archebu, ac archebwch le ar gyfer pob unigolyn wrth eich bwrdd. 

 - Mae'r tocyn digwyddiad hwn yn rhoi mynediad i'r Amgueddfa i chi yn awtomatig, heb yr angen i orfod archebu tocyn mynediad safle ychwanegol.

Digwyddiadau