Digwyddiadau

Digwyddiad: Sioe Deithiol yr Anifeiliaid Hyll

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
24 Hydref 2021, 10.30am
Pris £2.50yp
Addasrwydd Oed 6+

Ymuna â ni wrth inni ddathlu ac archwilio bioleg ryfeddol anifeiliaid mwyaf angenfilaidd y byd - wyddet ti fod madfall fawr â chyrn byr yn saethu gwaed o'i llygaid?!

Dysga am yr addasiadau sy'n gwneud yr anifeiliaid hyn yn anhygoel a sut gwnaeth creaduriaid mor erchyll esblygu yn y lle cyntaf! 

TOCYNNAU

Sylwch y bydd angen i chi archebu tocyn ar gyfer plant ac oedolion ar gyfer y digwyddiad hwn 

Mae'r tocyn digwyddiad hwn yn rhoi mynediad i'r Amgueddfa i chi yn awtomatig, heb yr angen i orfod archebu tocyn mynediad safle ychwanegol. 

Digwyddiadau