Digwyddiadau

Digwyddiad: Y Ffatri Cymylau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
23 Hydref 2021, 2.30pm (DIM LLE AR ÔL) & 4.30pm
Pris £2.50yp
Addasrwydd Teuluoedd

Ydych chi erioed wedi cyffwrdd â chwmwlYdych chi erioed wedi arogleuo cwmwl mefus? 
Yn y Ffatri Cymylaugallwch gyffwrdd â chymylaueu gweld a'u clywed wrth iddynt gael eu creu o rew sych
Bydd blas ac arogl diddorol ganddynt hyd yn oed pan fyddwn yn ychwanegu ychydig o adweithyddion o'r labordy

Mae'r sioe amlsynhwyraidd hon yn ddelfrydol i bobl o bob oedran.

Mae'r gweithdy'n hygyrch ar gyfer pob anabledd corfforol a dysgu. 

Mae Dr Sarah Bearchell yn gyflwynydd gwyddonol arobryn o Rydychen. Mae hi'n angerddol am ddarparu gweithgareddau gwyddonol sy'n gweithio i bawb. Mae hi hefyd yn ysgrifennu ar gyfer y cylchgronau i blant, Aquila a Whizz Pop Bang. 

TOCYNNAU

Sylwch y bydd angen i chi archebu tocyn ar gyfer plant ac oedolion ar gyfer y digwyddiad hwn 

Mae'r tocyn digwyddiad hwn yn rhoi mynediad i'r Amgueddfa i chi yn awtomatig, heb yr angen i orfod archebu tocyn mynediad safle ychwanegol. 

Digwyddiadau