Digwyddiadau

Digwyddiad: Digwyddiad Gwyddoniaeth - Losin i Ddathlu Calan Gaeaf!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Hydref 2021, 3.30pm
Pris £2.50yp
Addasrwydd Pawb

Sioe Wyddoniaeth ryfeddol, arddull Wonka gan Stefan Gates, Gastronot y BBC.     

Ymunwch â Stefan am adweithiau cemegol bwytadwy, canonau fortex, ffrwydradau, diodydd sy'n disgleirio a straeon pryfed cudd yn ein malws melys. Mae'r sioe'n llawn cemeg, bioleg a ffiseg ac mae llawer o arddangosiadau y gallwch roi cynnig arnynt gartref...yn ogystal â rhai na ddylech roi cynnig arnynt gartref o gwbl! 

TOCYNNAU

Sylwch y bydd angen i chi archebu tocyn ar gyfer plant ac oedolion ar gyfer y digwyddiad hwn 

Mae'r tocyn digwyddiad hwn yn rhoi mynediad i'r Amgueddfa i chi yn awtomatig, heb yr angen i orfod archebu tocyn mynediad safle ychwanegol. 

Digwyddiadau