Digwyddiadau

Digwyddiad: Edrycha i fyny!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
24 Hydref 2021, 12.15pm
Pris £2.50yp
Addasrwydd Oed 8+

Ymuna â ni wrth inni archwilio'r wyddoniaeth sy’n sail i archwilio'r gofod. Pa blaned yw'r un fwyaf poeth? P'un fyddai'n arnofio ar wyneb pwll nofio? P'un sy'n cael ei hastudio fwyaf? A faint o ofod sydd yn y gofod? Ymuna â Simon Watt ar gyfer y sioe fyw hon er mwyn gweld yr arbrofion y gelli di eu hail-greu gartref neu yn yr ysgol, a dysgu am yr hyn y gelli di ei weld os wyt ti ddim ond yn edrych i fyny!  

TOCYNNAU

Sylwch y bydd angen i chi archebu tocyn ar gyfer plant ac oedolion ar gyfer y digwyddiad hwn 

Mae'r tocyn digwyddiad hwn yn rhoi mynediad i'r Amgueddfa i chi yn awtomatig, heb yr angen i orfod archebu tocyn mynediad safle ychwanegol. 

Digwyddiadau