Digwyddiadau

Digwyddiad: Modelu Sombïaid!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
24 Hydref 2021, 10.30am, 1.30pm & 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oed 10-16

Ydych chi erioed wedi meddwl beth fyddai'n digwydd pe bai firws Zombie yn dechrau lledaenu ledled y wlad? A yw'n bosibl atal y lledaeniad, sut fyddech chi'n rhagweld faint o bobl a allai gael eu heintio a pha fesurau y gallech eu rhoi ar waith i arafu'r ymlediad? 

Fel rhan o'r gweithdy hwn byddwch yn dysgu am y cysyniad o fodelu afiechydon trwy amrywiaeth o weithgareddau ac yn archwilio eu cysylltiadau â'r achos pandemig byd-eang parhaus gan COVID-19. 

Mae'r gwaith hwn yn bartneriaeth rhwng Technocamps a'r ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Warwick ar y Rhwydweithiau Delweddu mewn Ymateb i COVID-19. 

TOCYNNAU

- Sylwch y bydd angen i chi archebu tocyn ar gyfer plant ac oedolion ar gyfer y digwyddiad hwn 

- Pan yn archebu  lle ar gyfer y gweithdy yma, gallwch greu swigen fesul bwrdd. Gwelwch yr opsiynau sydd ar gael wrth archebu, ac archebwch le ar gyfer pob unigolyn wrth eich bwrdd. 

 - Mae'r tocyn digwyddiad hwn yn rhoi mynediad i'r Amgueddfa i chi yn awtomatig, heb yr angen i orfod archebu tocyn mynediad safle ychwanegol.

Digwyddiadau