Digwyddiadau

Digwyddiad: Mae'r Sefydliad Brenhinol yn cyflwyno….Ynni YN FYW!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
24 Hydref 2021, 4.30pm
Pris £2.50yp
Addasrwydd Age 7+

Credit: Edward Moore/The Royal Institution

Mae Energy LIVE! yn sioe gyffrous sy’n cael ei harwain gan y gynulleidfa.  Mae’n ymchwilio i’r gwahanol storfeydd egni a sut mae’n cael effaith ar ein bywydau.  Ymunwch â’r Royal Institution a fydd yn cyflwyno arddangosiadau bywiog gyda thân a fydd yn eich helpu i wybod y gwahaniaeth rhwng egni elastig ac egni disgyrchol, ac yn tanio’ch brwdfrydedd am egni!! 

TOCYNNAU

Sylwch y bydd angen i chi archebu tocyn ar gyfer plant ac oedolion ar gyfer y digwyddiad hwn 

Mae'r tocyn digwyddiad hwn yn rhoi mynediad i'r Amgueddfa i chi yn awtomatig, heb yr angen i orfod archebu tocyn mynediad safle ychwanegol. 

Digwyddiadau