Digwyddiadau

Digwyddiad: Bwyd Rhyfedd

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
23 Hydref 2021, 1pm
Pris £2.50yp
Addasrwydd Pawb

Ymunwch â Xplore! i ddarganfod peth o'r wyddoniaeth ryfedd a rhyfeddol y gellir ei  harchwilio gan ddefnyddio bwyd. 

Mae'n sioe sy'n hawdd ei threulio, yn faethlon ac yn berffaith i'r teulu cyfan! 

TOCYNNAU

Sylwch y bydd angen i chi archebu tocyn ar gyfer plant ac oedolion ar gyfer y digwyddiad hwn 

Mae'r tocyn digwyddiad hwn yn rhoi mynediad i'r Amgueddfa i chi yn awtomatig, heb yr angen i orfod archebu tocyn mynediad safle ychwanegol. 

Digwyddiadau