Digwyddiadau

Digwyddiad: Taith i’r Sêr

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
24 Hydref 2021, 11am & 1pm & 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oed 8 - 12

Credit: NASA

Pa mor bell i'r gofod y gallwn ei weld? Ymunwch â chyflwynydd Planetariwm a selogwr gofod Paul Cornish wrth iddo edrych ar rai o'r golygfeydd cosmig anhygoel a ddaliwyd gan y Telesgop Gofod Hubble, ac yna syllu tuag at ddyfodol cyffrous gyda Thelesgop Gofod James Webb. Yna bydd Paul yn mynd â chi ar daith o amgylch yr hyn y gallwch chi ei weld yn awyr y nos o'ch gardd gefn eich hun. 

Mae Paul Cornish wedi bod yn siarad am wyddoniaeth a'r gofod i gynulleidfaoedd ledled y DU yn Gymraeg a Saesneg ers dros 15 mlynedd. Mae wedi gweithio i Techiquest yng NghaerdyddCanolfan Wyddoniaeth Magna yn Rotherham, ac ar hyn o bryd mae'n ysgrifennu sioeau a hyfforddi cyflwynwyr ar gyfer y We the Curious Planetarium ym Mryste. 

11am a 1pm  (DIM LLE AR ÔL)

TOCYNNAU

3pm 

TOCYNNAU

Sylwch y bydd angen i chi archebu tocyn ar gyfer plant ac oedolion ar gyfer y digwyddiad hwn 

Mae'r tocyn digwyddiad hwn yn rhoi mynediad i'r Amgueddfa i chi yn awtomatig, heb yr angen i orfod archebu tocyn mynediad safle ychwanegol. 

Digwyddiadau