Digwyddiadau

Digwyddiad: Yr Her Pasbort Peillio

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
23 Hydref 2021, 10.30am, 12pm, 1.30pm & 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oed 5+

Byddwch yn beillydd am y dydd!

Ewch ar daith o gwmpas ein byd o beillwyr drwy symud o le i le gan gasglu paill a neithdar ble bynnag y gallwch.  Ond byddwch yn ofalus, efallai na fydd hi mor hawdd ag rydych chi'n meddwl! Fyddwch chi'n llwyddo i fynd yn ôl i ddiogelwch? Bydd peillwyr yn eich rhyfeddu a'ch syfrdanu, ond mae angen eich cymorth arnom! Dysgwch fwy am yr hyn y gallwch ei wneud i helpu gwenyn ac ieir bach yr haf a mynd â blodau gwyllt adref gyda chi i'w plannu yn eich gardd.    

TOCYNNAU

- Sylwch y bydd angen i chi archebu tocyn ar gyfer plant ac oedolion ar gyfer y digwyddiad hwn 

- Pan yn archebu  lle ar gyfer y gweithdy yma, gallwch greu swigen fesul bwrdd. Gwelwch yr opsiynau sydd ar gael wrth archebu, ac archebwch le ar gyfer pob unigolyn wrth eich bwrdd. 

 - Mae'r tocyn digwyddiad hwn yn rhoi mynediad i'r Amgueddfa i chi yn awtomatig, heb yr angen i orfod archebu tocyn mynediad safle ychwanegol.

Digwyddiadau