Digwyddiadau

Digwyddiad: Ail-ddychmygu Straeon:

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
23 Hydref 2021, 11am, 1pm & 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oed 8+

Ymunwch â ni ar gyfer gweithdy hynod o greadigol sy’n archwilio eich straeon unigol trwy dynnu lluniau ac adrodd straeon. Cewch gyfle i brofi eich sgiliau creadigol trwy dynnu lluniau o’ch cymeriadau eich hunain a’u gosod yn erbyn ein cefndir Abertawe godidog. Yna, cewch gyfle i ddod â’ch straeon yn fyw trwy gynhyrchu fideo animeiddiedig byr sy’n adlewyrchu eich profiadau.   

Gyda’n gilydd, byddwn ni’n adnabod ac yn myfyrio ar themâu cyffredin sy’n mynegi profiadau a heriau sy’n tarddu o fudo.

TOCYNNAU

- Sylwch y bydd angen i chi archebu tocyn ar gyfer plant ac oedolion ar gyfer y digwyddiad hwn 

- Pan yn archebu  lle ar gyfer y gweithdy yma, gallwch greu swigen fesul bwrdd. Gwelwch yr opsiynau sydd ar gael wrth archebu, ac archebwch le ar gyfer pob unigolyn wrth eich bwrdd. 

 - Mae'r tocyn digwyddiad hwn yn rhoi mynediad i'r Amgueddfa i chi yn awtomatig, heb yr angen i orfod archebu tocyn mynediad safle ychwanegol.

Digwyddiadau