Digwyddiadau

Digwyddiad: Gyrrwch eich trên eich hun!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23–24 Hydref 2021, 10.30am, 11.30am, 1.30pm & 2.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oed 8-14

Teithiwch i weithdy llawn hwyl, lle bydd yn rhaid i chi redeg ein model-rheilffordd!

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae gyrwyr trenau yn gwybod pryd i stopio neu arafu er mwyn osgoi traffig? Mae yna system gyfrinachol!

Dewch i fod yn beiriannydd am y dydd: rheoli cyflymder a chyfeiriadau ein trenau wrth iddyn nhw redeg o amgylch y cledrau. 

TOCYNNAU

- Sylwch y bydd angen i chi archebu tocyn ar gyfer plant ac oedolion ar gyfer y digwyddiad hwn 

- Pan yn archebu  lle ar gyfer y gweithdy yma, gallwch greu swigen fesul bwrdd. Gwelwch yr opsiynau sydd ar gael wrth archebu, ac archebwch le ar gyfer pob unigolyn wrth eich bwrdd. 

 - Mae'r tocyn digwyddiad hwn yn rhoi mynediad i'r Amgueddfa i chi yn awtomatig, heb yr angen i orfod archebu tocyn mynediad safle ychwanegol.

Digwyddiadau