Digwyddiadau

Digwyddiad: Ben Garrod : Ydych chi’n meddwl eich bod chi’n gwybod am Ddeinosoriaid

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
29 Hydref 2021, 1.30pm a 3.30pm
Pris £2.50yp
Addasrwydd Oed 5+

Paratowch i fynd ar antur gyn-hanesyddol gyffrous wrth i Ben eich tywys trwy'r ysglyfaethwyr mwyaf angheuol a grwydrodd y blaned erioed. Gallai deinosoriaid fel Tyrannosaurus Rex, Allosaurus a Spinosaurus fod wedi cerdded neu nofio yn gwmws lle'r ydych chi nawr! 

So You Think You Know About Dinosaurs yw’r sioe lwyfan boblogaidd ddiweddaraf sy’n cynnwys yr arbenigwr ar ddeinosoriaid, Dr Ben Garrod. Byddwch yn barod am antur cyn-hanes gyffrous wrth i Ben eich tywys chi trwy’r rheibwyr mwyaf angheuol a fu ar y blaned. Byddai deinosoriaid megis Tyrannosaurus rex, Allosaurus a Spinosaurus wedi cerdded neu nofio ble rydych chi nawr!  

Gan brofi gwybodaeth rhieni yn erbyn eu plant holl wybodus, bydd Dr Ben yn cyflwyno sioe ryngweithiol, addysgol a hynod o ddiddanol gan ddefnyddio ffilmiau o raglen 'Planet Dinosaur’ y BBC. Felly, dewch i brofi eich gwybodaeth yn erbyn Dr Ben yn y sioe ryngweithiol fyw boblogaidd hon sy’n fwy ac yn well nag erioed.

1.30pm - TOCYNNAU

3.30pm - TOCYNNAU

Sylwch y bydd angen i chi archebu tocyn ar gyfer plant ac oedolion ar gyfer y digwyddiad hwn 

Mae'r tocyn digwyddiad hwn yn rhoi mynediad i'r Amgueddfa i chi yn awtomatig, heb yr angen i orfod archebu tocyn mynediad safle ychwanegol. 

 

Digwyddiadau