Digwyddiadau

Arddangosfa: Safle Treftadaeth y Byd: Tirwedd llechi Gogledd Orllewin Cymru

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
25 Medi 2021 – 20 Mawrth 2022
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Chwarel Dinowrig  ©RCHAMW

Llechi Cymru UNESCO logo

Tirwedd Llechi Gogledd-orllewin Cymru yw’r lleoliad diweddaraf yn y DU i ddod yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO -  y trydydd ar ddegfed ar hugain yn y DU, a’r pedwerydd yng Nghymru, yn ymuno â Traphont Ddŵr Pontcysyllte, Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon a Chestyll a Muriau Trefi Edward I yng Ngwynedd.

Mae'r dynodiad yn cydnabod bod yr ardal yn dirwedd ddiwylliannol wirioneddol bwysig, yr un mor bwysig â'r Taj Mahal, neu Stonehenge.

Mae’r dynodiad wedi cymryd dros 15 mlynedd i'w chyflawni ac mae’r arddangosfa hon yn tynnu sylw at yr ardaloedd unigol sydd wedi'u cynnwys yn y cais - gan arddangos stori anhygoel esblygiad cymdeithas amaethyddol ucheldirol i un sy'n cael ei dominyddu gan y diwydiant llechi; gyda threfi, chwareli a chysylltiadau trafnidiaeth yn naddu eu ffordd drwy fynyddoedd Eryri i lawr i'r porthladdoedd eiconig.

I ddarganfod  mwy am ddiwydiant llechi gogledd Cymru ewch i dudalen we Amgueddfa Lechi Cymru a thudalennau gwe Safle Treftadaeth y Byd Llechi.

Digwyddiadau