Digwyddiadau

Arddangosfa: Y Wisg Goch

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
5–26 Mawrth 2022
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

250+ o grefftwyr, 29 gwlad, 1 wisg.

Mae Project y Wisg Goch, a sefydlwyd gan yr artist Kirstie Macleod yn 2009, yn rhoi llwyfan artistig i fenywod o bob cwr o’r byd, nifer ohonynt yn byw ar y cyrion ac mewn tlodi, i adrodd eu straeon trwy frodwaith.

Dros ddeuddeg mlynedd, o 2009 i 2022, bu rhannau i’r Wisg Goch yn teithio i bob cwr o’r byd, yn cael eu brodio yn ddi-baid. Mae wedi’i gwneud o 73 darn o dwpion sidan lliw gwin, ac wedi’i brodio gan dros 259 o fenywod a 5 dyn, o 29 o wledydd. Yn eu mysg roedd 136 o grefftwyr dan gomisiwn, a dalwyd am eu gwaith. Cafodd gweddill y wisg ei chreu gan 128 o gyfranwyr parod mewn gwahanol ddigwyddiadau.
 
Ymysg y cyfranwyr mae ffoaduriaid benywaidd o Balestina; dioddefwyr rhyfel yn Kosovo, Rwanda a Gweriniaeth Ddemocrataidd Congo; menywod tlawd yn Ne Affrica, Mexico a’r Aifft; menywod o Kenya, Japan, Paris, Sweden, Periw, Gweriniaeth Siec, Dubai, Afghanistan, Awstralia, Ariannin, Swistir, Canada, Tobago, UDA, Rwsia, Pacistan, Cymru, Colombia, a’r DU; yn ogystal â stiwdios brodwaith crand yn India a Saudi Arabia.
 
 Cafodd darnau eu creu gan frodwyr profiadol ac amhrofiadol. Cawsant eu hannog i adrodd stori bersonol, mynegi eu hunaniaeth, ac ychwanegu eu profiad diwylliannol a thraddodiadol eu hunain. Dewisodd rhai ddefnyddio arddull o frodwaith oedd yn benodol i’w teulu neu ardal, wedi’u trosglwyddo ar hyd y cenedlaethau.


Mae’r Wisg Goch wedi’i harddangos mewn amryw o orielau ac amgueddfeydd ledled y byd, gan gynnwys Gallery Maeght ym Mharis, Art Dubai, Museo Des Arte Popular yn Ninas Mexico, Llyfrgell Genedlaethol Kosovo, digwyddiad yn yr Academi Frenhinol yn Llundain, a gwobr decstilau Premio Valcellina ym Maniago, yr Eidal, lle cafodd y wobr gyntaf yn 2015.

 

Digwyddiadau Cysylltiedig:

Digwyddiadau