Digwyddiadau

Arddangosfa: Trawsnewid

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
12 Mawrth–31 Gorffennaf 2022
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Poster Trawsnewid

Dathliad yw hwn o hanes, diwylliant a chelf LHDTQ+ trwy gyfrwng gwrthrychau o'r casgliad, a gweithiau newydd wedi'u creu gan Gynhyrchwyr Amgueddfa Cymru; rhwydwaith o bobl ifanc sy'n gweithio ar broject Trawsnewid.

Nod yr arddangosfa yw rhoi llwyfan i ddiwylliant cyfoethog cymunedau LHDTQ+ Cymru, sy'n aml yn cael eu hanghofio. Daeth y syniadau, y cysyniadau a'r gwaith celf i gyd o weithdai dan arweiniad Cynhyrchwyr Amgueddfa Cymru i annog lleisiau newydd i weithio a chydweithio â'r Amgueddfa.

Project gan Amgueddfa Cymru ar gyfer pobl ifanc LHDTQ+ rhwng 16-25 oed yw Trawsnewid sy’n digwydd ar-lein ac yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe. Mae'n edrych ar hanes queer Cymru, a phrofiadau pobl LHDTQ+ sy'n byw yng Nghymru heddiw trwy gyfrwng sgyrsiau a gweithdai.


Logo Cronfa Treftadaeth

Mae projectau dan arweiniad pobl ifanc ar draws yr amgueddfa yn rhan o gynllun Dwylo ar Dreftadaeth, sy'n bosibl diolch i Grant Tynnu'r Llwch, Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Diolch i'r Gronfa ac i bob un o chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Digwyddiadau