Digwyddiadau

Arddangosfa: Un Byd: Celf o Wersyll Penalun

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
9 Ebrill–26 Mehefin 2022
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Pan gawsant eu lletya yn yr hen farics milwrol ym Mhenalun, Sir Benfro gan y Swyddfa Gartref

ym mis Medi 2020, aeth grŵp o ddynion ifanc amryddawn ati i gyfrannu at broject celf cymunedol oedd yn digwydd yn rhithiol ar Facebook.

Digwyddiadau