Digwyddiadau

Digwyddiad: Parti Gardd GRAFT

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
2 Mehefin 2022, 12 - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Prynhawn o hwyl i’r teulu cyfan yng ngardd GRAFT yr Amgueddfa, wrth i ni ddathlu’r haf.

Yn cynnwys:

  • Trin chwilod gyda Plantasia
  • Byddwch yn greadigol i wneud cryno ddisgiau haul a photiau planhigion origami i fynd adref gyda chi
  • Blasu pizza yn ffres o popty cob yr ardd ei hun
  • Tostio malws melys o amgylch y pwll tân
  • Cyngor gwenyn a gweithgareddau gan arbenigwr gwenyn preswyl GRAFT
  • Hwyl iwcalili gyda Hari
  • Peintio wynebau
  • a...Trychfilod a’r Campau Campus

Nodwch os gwelwch yn dda, mewn tywydd garw, bydd yr holl weithgareddau yn dod i mewn i'r Amgueddfa.

Digwyddiadau