Digwyddiadau

Digwyddiad: Haf o Hwyl - Gweithdy celf Orielodl

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
10 Awst 2022, 11yb - 3yp
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Galw heibio
Dyma logo gyda'r geiriau Haf o Hwyl, Summer of fun wedi eu hysgrifennu mewn glas ar gefndir hufen, uwchben y tecst mae amlinelliad o dri calon, y cyntaf yn binc gyda'r ail yn goch ar trydydd yn felyn
Dyma logo Ffederasiwn Amgueddfeudd ac Orielau Celf Cymru, mae'r testun yn goch ar gefndir gwyn. Mae yma hefyd amlinelliad adeilad treftadol ar yr ochr chwith

Ffederasiwn Amgueddfeudd ac Orielau Celf Cymru

Dyma Logo gyda'r geiriau yn nodi bod y prosiect wedi ei arianu gan Lywodraeth Cymru gyda testun du ar gefndir gwyn

Ymunwch â Rhys Padarn ac Orielodl er mwyn dysgu sut i greu dwdl arbennig o’r ardal leol!

Addas i bob oedran

(gweithgareddau lliwio ar gael ar gyfer plant iau)

Mewn partneriaeth gyda Menter Iaith Abertawe

 

Mae'r gweithgareddau yma yn cael eu threfnu gan Amgueddfa Cymru a Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru fel rhan o fenter Haf o Hwyl, sy'n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru

 

Digwyddiadau