Digwyddiadau

Digwyddiad: Ffair Hanes a Threftadaeth

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
23 Medi 2023, 10am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Diwrnod llawn sgyrsiau, cyflwyniadau a gwybodaeth i’ch helpu chi i ddysgu mwy am hanes lleol a theuluol.

Trefnwyd mewn partneriaeth â Changen Abertawe y Gymdeithas Hanes, ac Amgueddfa Abertawe, RISW.

Sgwrs:

Yn AMGUEDDFA ABERTAWE 

  • 10.00 Gerald Gabb: y Dyddlyfr Hanes Abertawe  / Minerva Newydd

  • 10.20 Stuart Batcup “Ty Thistleboon: Pam, Pryd a Sut?” awdur o lyfr 2022 ar y thema yma            

  • 11.30 Robert Smith: “David Grenfell M.P. 1881-1968”  Dyn  Abertawe sy’n haeddu fod yn fwy adnabyddus

  • 12.20 Karl Morgan: “Lluniau o Abertawe y 20fed Ganrif cafodd eu darganfod yn ddiweddar – blas”

Yn AMGUEDDFA GENEDLAETHOL Y GLANNAU 

  • 2.00 Catrin Stevens: “Y Deiseb Heddwch Menywod Women 1923-24 gyda cyfeiriad arbennig i Abertawe” Cafodd y deiseb ei adennill o’r Sefydliad Smithsonian, Washington, USA.

  • 2.50 Gary Gregor: “Milltir Hanesyddol Abertawe” Dro mewn tu fewn o gwmpas hen ganol Abertawe

Stondinau (trwy'r dydd - Amgueddfa Genedlaethol y Glannau)
Cangen Abertawe o’r Gymdeithas Hanes 
Gwasanaethau Llyfrgell Abertawe 
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
Cyfeillion White Rock a Chyfeillion Pont Slip Abertawe 
Cymdeithas Hanes Glyn-nedd a Cwmgwrach  + Elizabeth Belcham 
Cymdeithas Hanes Clydach 
Y Ganolfan Eifftaidd 
Ymddiriedolaeth Camlas Nedd a Tennant 
Cymdeithas Camlas Abertawe
Cymdeithas Ffrynt y Gorllewin 
Cymdeithas Hanes Sgiwen a'r Cylch 
Oxfam 
Adfer Ffotograffau Caswell 
RISW + Gerald Gabb 
Aelwyd De Caversham 
Cynllun Henebion Cludadwy Cymru  (PAS Cymru)
Cymdeithas Hanes Gogledd Gŵyr
Cymdeithas Archaeoleg Ddiwydiannol De-orllewin Cymru 
Jac Copr 
Cymdeithas Dreftadaeth Ystradgynlais
Cymdeithas Hanes Cwm Tawe
Cymdeithas Hanes Eastside

Digwyddiadau