Digwyddiadau

Digwyddiad: Gweithdy Corachod

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
25–26 Tachwedd a 2–3 Rhagfyr 2023, 11am, 1pm a 3pm
Pris £6.50 y plentyn
Addasrwydd Oed 6+

Archebu tocyn

Ymunwch â hwyl yr ŵyl yn ein Gweithdy Corachod creadigol yn yr Amgueddfa. 

Dan arweiniad Siân Corn, bydd pob plentyn yn creu eu glôb eira disglair eu hunain i'w drysori. 

Bydd digonedd o hwyl, dychymyg a hud a lledrith ar lawr y ffatri Nadoligaidd hon.

Oed 6+

Darperir yr holl ddeunyddiau - Bydd gliter ecogyfeillgar yn cael ei ddefnyddio yn y gweithdy hwn

1 awr 

Iaith:

  • Dydd Sad 25 Nov a Dydd Sad 2 Dec:  11am, 1pm a 3pm (Saesneg) 
  • Dydd Sul 26 Nov a Dydd Sul 3 Dec: 11am- (Cymraeg), 1pm a  3pm (Saesneg) 

Uchafswm o x 2 oedolyn ym mhob grwp. 

Mae deunyddiau crefft yn cael eu dyrannu i bob plentyn gyda thocyn taledig.  Mae oedolion yn cael eu hannog i helpu eu plentyn gyda'r crefftau, ond ni fyddant yn cael eu deunyddiau eu hunain.

 

Mae aelodau yn mwynhau gostyngiad o 10%!  Dewch yn aelod heddiw.

Digwyddiadau