Digwyddiadau

Digwyddiad: Te Prynhawn Nadoligaidd

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1, 8, 15 a 22 Rhagfyr 2023, 2pm
Pris £15.00 y person
Addasrwydd Pawb

Archebu eich tocynnau 

 

Dewch i fwynhau ein Te Prynhawn Nadoligaidd moethus yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.


Cymerwch gam i'r gorffennol ac ymuno yn hwyl yr ŵyl hanesyddol yr Amgueddfa! Mwynhewch ddetholiad tymhorol o frechdanau cartref, danteithion sawrus a chacennau, gyda phaned o de Welsh Brew neu goffi ffres.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Cost y te prynhawn yw £15.00pp. Sicrhewch eich bod yn archebu tocyn ar gyfer pob aelod o'ch grŵp.
  • Oherwydd y galw, mae angen tablau yn ôl erbyn diwedd amser eich sesiwn, diolch. 
  • Mae opsiynau heb glwten a fegan ar gael. Rhowch wybod am unrhyw anghenion dietegol yn y bocs isod.
Digwyddiadau