Digwyddiadau

SgwrsAgweddau ar Amddiffyn yng Nghymru yn ystod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg

Wedi'i Orffen
16 Chwefror 2013, 11am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Bydd y sgwrs hon yn archwilio rhai o’r camau rhagofalus a gymerwyd gan y Goron ac Arglwyddi’r Mers rhwng y 1330au a’r 1380au, yn ystod cyfnod y 14eg ganrif o’r Rhyfel Can Mlynedd.

Gyda Dr John Alban, Archifydd Sirol Norfolk ac Uwch-ddarlithydd Anrhydeddus Ysgol Hanes, Prifysgol East Anglia.

Trefnwyd gan y Gymdeithas Hanesyddol.

Digwyddiadau