Digwyddiadau

DigwyddiadGwyddoniaeth Stryd: Malwod dan y Microsgop

Wedi'i Orffen
9 Chwefror 2013, 12.30pm - 3.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Galw heibio

Dewch i weld sbesimenau anhygoel o falwod dan y chwyddwydr, cyfarfod n tm casgliad Mollusca o Gaerdydd a rhoi tro ar greu patrwm helics tebyg ir rhai yng nghregyn y malwod ac ym myd natur!

Gwyddoniaeth Stryd cipolwg or newydd ar wyddoniaeth, a thema wahanol bob mis.

Digwyddiadau