Digwyddiadau

Arddangosfa"Treilliwch yn Llawen!" - Casgliad Molysgiaid Jeffreys

Wedi'i Orffen
15 Rhagfyr 20127 Ebrill 2013
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

John Gwyn Jeffreys, cyfreithiwr o Abertawe, oedd un o naturiaethwyr mwyaf amlwg y 19eg ganrif.

Ei waith ymchwil i folysgiaid Prydain a’i gasgliad helaeth o gregyn yw’r sail hyd heddiw i waith gwyddonwyr yn y maes.

Dysgwch am ei fywyd a’i waith yn yr arddangosfa hon gan Adran Fioamrywiaeth Amgueddfa Cymru.

Digwyddiadau