Digwyddiadau

DigwyddiadGwneud a Thrwsio: Cardiau ac Amlenni

Wedi'i Orffen
2 Chwefror 2013, 1.30pm
Pris £5
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu: (029) 20573600. Gallwch archebu o dydd Llun 7 Ionawr

Twriwch trwy fasgedi o hen betheuach a’u troi’n rhywbeth newydd a gwahanol yn ein gweithdai ailgylchu misol i oedolion.

Y mis hwn, byddwn yn paratoi ar gyfer y flwyddyn trwy greu cardiau ac amlenni ar gyfer achlysuron arbennig o’n tomen o hen bapur wal, llyfrau a phapurau newydd, yna’n eu haddurno gyda stampiau rwber, hen emwaith a botymau.

Darperir deunyddiau / Croeso i bawb o bob gallu.

Sylwer: mae’r sesiynau hyn ar gyfer oedolion yn unig (oed 16+), am fanylion sesiynau crefft i blant a theuluoedd ffoniwch (02920) 573600

Digwyddiadau