Digwyddiadau

DigwyddiadDathliadau Gŵyl Ddewi'r Plantos

Wedi'i Orffen
1 Mawrth 2013, 10.30am – 12.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Plant dan 5
Archebu lle Galw heibio

Dewch â’ch plantos i fore o hwyl Dydd G?yl Dewi. Bydd gweithgareddau celf a chrefft a chaneuon a straeon Cymraeg.

Cofiwch wisgo’ch gwisg Gymreig orau a chymryd rhan yn ein cystadleuaeth.

Mewn partneriaeth â Twf, Mudiad Meithrin and Menter Iaith Abertawe.

Digwyddiadau