Digwyddiadau

DigwyddiadCôr Meibion Clwb Rygbi Treforys

Wedi'i Orffen
3 Mawrth 2013, 2pm a 3.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Galw heibio

Bydd yr Amgueddfa dan ei sang wrth i un o hoff gorau rygbi Cymru, Côr Meibion Clwb Rygbi Treforys, berfformio fel rhan o'n dathliadau arbennig ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

Sefydlwyd y côr, sydd bellach dan reolaeth y Cyfarwyddwr Cerdd D. Huw Rees, ym 1979 pan benderfynodd dwsin o aelodau Clwb Rygbi Treforys sefydlu clwb i ddiddanu elusennau lleol. Ers hynny, mae'r côr wedi mynd o nerth i nerth ac mae'n perfformio ar lwyfannau lleol a chenedlaethol yn rheolaidd.

Digwyddiadau