Digwyddiadau

SgwrsGwestai Arbennig y Pasg: James Wong — Chwyldro yn ein Gerddi!

Wedi'i Orffen
7 Ebrill 2013, 2.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Galw heibio

Ymunwch â James Wong, botanegydd a hyfforddwyd yng ngerddi Kew, cyflwynydd teledu'r BBC, tyfwr toreithiog a dyn sydd wedi gwirioni â bwyd i drafod unrhyw bwnc botanegol dan haul.

Gan ganolbwyntio ar ei ymgyrch newydd 'Homegrown Revolution',bydd James yn trafod ei fwriad i annog pawb i ddiosg y syniadau hen ffasiwn am dyfu llysiau a chyflwyno byd cwbl newydd iddynt o flasau anhygoel ac anarferol.

Mae cymaint mwy i dyfu'ch llysiau eich hun na thatws, maip a moron! Mae dewis anferthol o gnydau blasus, hardd a hawdd i'w tyfu yn aros i gael eu plannu.

Bydd cyfle hefyd i brynu llyfr James, Homegrown Revolution, o siop yr Amgueddfa yn barod ar gyfer sesiwn lofnodi gyda James o 3.30pm ymlaen.

Ethnofotanegydd yw James, sef gwyddonydd sy'n astudio sut mae pobl yn defnyddio planhigion. Nid gwyrddni'n unig yw planhigion yn ei lygaid ef, maent yn ein bwydo a'n gwella, gallant ein helpu i oroesi bygythiadau mwyaf dynol ryw a gallwn ddysgu gwersi pwysig o astudio deiet dyn oes y cerrig.

Ac yntau'n gymysgedd unigryw o anturiaethwr, anthropolegydd, garddwr a chwilotwr, hyfforddodd James hyd safon gradd Meistr ym Mhrifysgol Caint a Gerddi Botanegol Brenhinol Kew a thrwy ei waith mae wedi teithio i Ecuador, De Tsieina ac Indonesia.

Fe'i fagwyd yn Singap'r a Malaysia, ac mae ei ddiddordebau ymchwil cyfredol yn cynnwys systemau meddygol traddodiadol, cnydau a danddefnyddir a chadwraeth planhigion gwyllt.

Mae ei waith ym myd teledu'n cynnwys cyflwyno'r gyfres BBC uchel ei bri, Grow Your Own Drugs, ac ymddangos yn rheolaidd ar gyfres gefn gwlad boblogaidd y BBC, Countryfile. Mae hefyd wedi cyd-ddylunio gardd a enillodd y fedal aur yn Sioe Flodau Chelsea.

Digwyddiadau