Digwyddiadau

DigwyddiadDydd Sul Hau a Thyfu

Wedi'i Orffen
7 Ebrill 2013, 11.30am – 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Galw heibio

Dyma ddiwrnod llawn hwyl i baratoi ar gyfer y gwanwyn.

Casglwch gyngor a gwybodaeth gan staff Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Rhyfeddwch at ein sbesimenau planhigion sydd wedi teithio o gartref y casgliadau yng Nghaerdydd.

Cyfnewidiwch eich hadau a chynllunio ar gyfer y tymor i ddod gyda Gr?p Garddio Organig Abertawe a’r Cylch.

Prynwch lyfr garddio o ddetholiad arbennig o lyfrau ail-law diolch i Oxfam Cymru.

Twriwch am offer garddio gan Tools for Self Reliance Cymru, fydd yn gwerthu eu hystod arbennig o offer da wedi’u hatgyweirio gan gynnwys offer garddio, gwaith pren gwyrdd, gwaith coed, gwaith t? yn ogystal ag offer Masnach Deg a wnaed gan ofaint yn Tanzania.

Bydd cyfle i blant roi tro ar grefftau hefyd!

Digwyddiadau