Digwyddiadau

DigwyddiadGwneud a Thrwsio - Blychau Storio a Chambrenni

Wedi'i Orffen
4 Mai 2013, 1.30pm
Pris £5 y person
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu lle: (029) 2057 3600. Archebwch o ddydd Llun 8 Ebrill

Twriwch trwy fasgedi o hen betheuach a’u troi’n rhywbeth newydd a gwahanol yn ein gweithdai ailgylchu misol i oedolion.

Y mis hwn, byddwn yn eich helpu i greu blychau storio hardd. Gan ddefnyddio hen bapur wal a deunyddiau, byddwn yn gweddnewid hen flychau’n drysorau dal dillad ac yn addurno cambrenni pren i arddangos eich hoff ffrogiau.

Darperir deunyddiau / Croeso i bawb o bob gallu.

Rhaid archebu lle. Ffoniwch (029) 2057 3600. Archebwch o ddydd Llun 8 Ebrill.

Sylwer: mae’r sesiynau hyn ar gyfer oedolion yn unig (oed 16+), am fanylion sesiynau crefft i blant a theuluoedd ffoniwch (029) 2057 3600.

Digwyddiadau