Digwyddiadau

ArddangosfaJapanese Style: Sustaining Design

Wedi'i Orffen
19 Ionawr10 Mawrth 2013, 10am - 5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Arddangosfa sy'n dangos sut mae artistiaid a chymunedau dylunio Japaneaidd yn gwneud cyfraniad gwerthfawr at ddatblygu cynaliadwy trwy ganolbwyntio ar y berthynas rhwng y traddodiadol a'r arloesol.

Arddangosfa gan Ganolfan Grefft Rhuthun a gyflwynir ar y cyd â Mission Gallery.

www.missiongallery.co.uk

Digwyddiadau