Digwyddiadau

DigwyddiadGwyddoniaeth Stryd: Planhigion a Blodau Anhygoel!

Wedi'i Orffen
6 a 7 Ebrill 2013, 12 – 2.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Am blant 7-12 oed

Y mis hwn, byddwn yn edrych ar sbesimenau o blanhigion meddyginiaethol a bwyd gwyllt anhygoel o gasgliadau Llysieufa Amgueddfa Cymru.

Ymunwch â'n curaduron botaneg i weld beth sy'n arbennig am wymon a sut mae rhisgl helyg wedi bod yn achub bywydau ers blynyddoedd!

Addas i blant 7-12 oed.

Gwyddoniaeth Stryd — cipolwg o'r newydd ar wyddoniaeth, a thema wahanol bob mis.

Digwyddiadau