Digwyddiadau

DigwyddiadNoson yn yr Amgueddfa - Uwcharwyr!

Wedi'i Orffen
17 Mai 2013, 6pm
Pris £2 y person
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Rhaid archebu lle: (029) 2057 3600

Gwisgwch i fyny fel eich hoff arwr am gyfle prin i ymweld â'r Amgueddfa wedi i bawb arall adael.

Bydd llond lle o hwyl a sbri yn ein noson o arwyr arbennig!

Cymrwch ran mewn gweithgareddau ymarferol cyn gwylio The Incredibles yn ein horiel yng nghanol y gwrthrychau hanesyddol!

The Incredibles (U, 2004) Rhaid i deulu o uwcharwyr anghofio'u bywyd teuluol tawel i achub y byd.

(115 munud)

£2 y pen. Rhaid archebu lle. Ffoniwch (029) 2057 3600.

Rhan o Amgueddfeydd Liw Nos 2013.

Digwyddiadau