Digwyddiadau

ArddangosfaY Rhodfa a Cysylltiadau'r Glannau: Celf Gyhoeddus

Wedi'i Orffen
714 Ionawr 2013, 10am-5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Dewch i weld y cynlluniau i osod celf gyhoeddus ar hyd llwybr arfaethedig y Rhodfa fydd yn helpu i wella’r cysylltiadau rhwng y ddinas a’r glannau.

Mae’r llwybr yn dilyn y ffordd ddwyreiniol/orllewinol brysur rhwng LC a phontydd afon Tawe.

Gall ymwelwyr weld y strategaeth celf gyhoeddus ddrafft a gomisiynwyd gan Gyngor Abertawe ac a baratowyd gan Addo Creative. Bydd paneli gwybodaeth gryno ar gael hefyd.

Mae’r project hwn yn rhan o raglen adfywio Dinas y Glannau a gefnogir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a noddwyr o’r sector preifat.

Am ragor o fanylion am fframwaith adfywio Abertawe, ewch i www.canolyddinasabertawe.com

Digwyddiadau