Digwyddiadau

SgwrsCamlas Sir Forgannwg

Wedi'i Orffen
3 Awst 2013, 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Sgwrs arbennig gan yr awdur Stephen Rowson fydd yn edrych yn ôl ar hanes diddorol Camlas Sir Forgannwg.

Rhedai Camlas Sir Forgannwg o Ferthyr Tudful i Gaerdydd. Dechreuwyd y gwaith adeiladu ym 1790, ac erbyn 1794 roedd y gamlas 25 milltir (40 km) o hyd ar agor.

Ei phrif bwrpas oedd cludo nwyddau gweithfeydd haearn Merthyr a gwasanaethodd y diwydiant glo yn ddiweddarach hefyd. Rhwng 1898 a 1951, fe'i caewyd yn raddol, o ganlyniad i ymsuddiant a chystadleuaeth gan y rheilffyrdd, ac erbyn hyn mae llawer ohoni wedi'i chladdu o dan yr A470 rhwng Caerdydd a Merthyr Tudful.

Digwyddiadau