Digwyddiadau

DigwyddiadClwb Llyfrau'r Glannau

Wedi'i Orffen
15 Medi 2013, 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu lle. Ffôn: cost safonol (0300) 111 2 333

I ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon, llyfr y mis hwn yw To Kill a Mockingbird, stori oesol am ragfarn, anghydraddoldeb a dynoliaeth.

Â’r Dirwasgiad Mawr yn gefndir i’r stori, mae’r ffefryn clwb llyfrau hwn gan Harper Lee yn trafod materion difrifol ond mae hefyd yn stori am aeddfedu. Bydd digonedd i’w drafod.

Bydd y sesiwn yn cychwyn gyda chyflwyniad am yr awdur gan ein Cadeirydd, Margaret Jones a fydd yn ein harwain wedyn trwy drafodaeth am bynciau’r llyfr a bydd cyfle i rannu safbwyntiau a dweud eich dweud.

Dyma ffordd ddelfrydol o dreulio prynhawn Sul, a bydd paned am ddim!

Digwyddiadau