Digwyddiadau

DigwyddiadCyfnewid Llyfrau

Wedi'i Orffen
12 a 13 Hydref 2013, 11am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Wrthi'n glanhau'r tŷ? Dewch i gael gwared ar hen lyfrau a'u cyfnewid am gasgliad newydd sbon.

Dylai pob llyfr fod mewn cyflwr darllenadwy a bydd system o docyn am lyfr yn cael ei gweithredu. Gellir cyfnewid crynoddisgiau a recordiau hefyd.

Ar y cyd ag Oxfam.

Digwyddiadau