Digwyddiadau

ArddangosfaDŵr dan y Bont - Camlesi Cymru

Wedi'i Orffen
6 Gorffennaf13 Hydref 2013, 10am - 5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Arddangosfa newydd yn trafod sut y bu i gamlesi Cymru ddatblygu, tyfu a newid dros 200 mlynedd.

Dewch i ddysgu sut, lle a pham y datblygodd y dyfrffyrdd hyn o fod yn briffyrdd cludiant y Chwyldro Diwydiannol i fod yn fannau hamdden a gwarchodfeydd natur heddiw.

Digwyddiadau