Digwyddiadau

ArddangosfaPŵer i'r Bobl - Cynhyrchu Trydan yng Nghymru

Wedi'i Orffen
26 Hydref 201330 Mawrth 2014, 10am - 5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Bob tro byddwch chi'n cynnau golau, rydych chi'n cysylltu â grid cenedlaethol o geblau, newidyddion a gorsafoedd pŵer.

O ble y daw ein hynni? Sut mae'n cyrraedd ein cartrefi, gweithleoedd ac ysgolion? All Cymru gynhyrchu digon o ynni i gadw'r golau ymlaen yn y dyfodol?

Bydd atebion i'r holl gwestiynau hyn a mwy yn yr arddangosfa drydanol hon.

Digwyddiadau