Digwyddiadau

DigwyddiadHwyl ar y Llwyfan Sglefrolio dros yr haf

Wedi'i Orffen
1427 Awst 2013, 10am-9pm
Pris Tocynnau Oriau Brig, £6 Tocynnau Adegau Tawel, £5
Addasrwydd Teuluoedd

Chwilio am rywbeth i'w wneud dros yr haf? Yna ewch i Barc yr Amgueddfa ar gyfer Rholio'r Haf yn Abertawe.

O ddydd Mercher 14 Awst i ddydd Mawrth 27 Awst bydd Rholio'r Haf yn Abertawe yn cynnwys Llwyfan Sglefrolio Admiral 30 x 20 metr ynghyd â chyfle i logi esgidiau sglefrolio a cherddoriaeth ffynci er mwyn sicrhau y bydd pawb yn cael hwyl.

Bydd llawer o weithgareddau i'r teulu hefyd gyda dwmbwr-dambar, sioe Pwnsh a Siwan a llawer mwy. Bydd Traeth Cochyn yn cynnwys bwcedi, rhawiau, cadeiriau torheulo, byrddau picnic ac ymddangosiadau arbennig gan Cochyn y Ceiliog Diogelwch Ffyrdd.

Bydd amserlen o adloniant am ddim yn helpu i ddiddanu'r plant a bydd y gerddoriaeth yn Safle Seindorf Coleg Gŵyr yn ychwanegu at amgylchedd 'hwyl yr haf' - cofiwch eich eli haul!

Gallwch ddod i safle Rholio'r Haf am ddim a fydd ar agor yn ddyddiol o 10am tan 9pm 7 niwrnod yr wythnos a'r prisiau ar gyfer Llwyfan Sglefrolio Admiral yw:

Tocynnau Oriau Brig (sglefrolio ar ôl 5pm ddydd Llun i ddydd Gwener a thros y penwythnos)
Safonol: £6
Consesiynau: £5
Pasbort i Hamdden: £4

Tocynnau Adegau Tawel (sglefrolio cyn 5pm ddydd Llun i ddydd Gwener)
Safonol: £5
Consesiynau: £4
Pasbort i Hamdden: £3

Gallwch brynu tocynnau o Ganolfan Croeso Abertawe drwy ffonio 01792 637300 neu ar-lein yn http://www.gwylbaeabertawe.co.uk

Tocynnau ar gyfer grwpiau o 10+ - £1 oddi ar bob tocyn (tocynnau wedi'u harchebu ymlaen llaw yn unig)

Mae Rholio'r Haf Abertawe yn rhan o Ŵyl Bae Abertawe a drefnir gan Ddinas a Sir Abertawe.

Ewch i http://www.gwylbaeabertawe.co.uk am fwy o wybodaeth.

Digwyddiadau