Digwyddiadau

SgwrsYswain o Abertawe: Creu Cerddoriaeth yn Abertawe’r 19eg Ganrif

Wedi'i Orffen
16 Tachwedd 2013, 11am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd Abertawe yn fwrlwm o weithgarwch cerddorol – a cherddorion lleol megis Joseph Parry a’r gantores hynod Adelina Patti yn arwain y ffordd.

Ond roedd eraill hefyd yn weithgar yn ystod y cyfnod hwn y mae eu gwaith wedi ei anwybyddu neu ei anghofio’n llwyr.

Dyma sgwrs am fywyd a gweithgarwch un ohonynt: yr ‘Yswain o Abertawe’ gan John Hugh Thomas, sy’n arweinydd, hyfforddwr corawl, athro canu, darlithydd a darlledwr.

Ym 1965, sefydlodd y Swansea Bach, un o wyliau canu cynnar rhyngwladol cyntaf Prydain ac ef yw sylfaenydd Côr Bach Abertawe.

Gwahoddwyd ef gan BBC Wales i ffurfio Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC ym 1983 a chwaraeodd ran allweddol yn sefydlu Côr Ieuenctid Cymru ym 1984.

Ar hyn o bryd, mae’n Ddarlithydd Cyswllt yn Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd ac enillodd OBE ym 1996 am ei wasanaeth i fyd cerdd. Trefnir gan y Gymdeithas Hanes.

Digwyddiadau