Digwyddiadau

DigwyddiadDwy Ffilm Nadoligaidd! The Snowman (U, 1982) a The Snowman and The Snowdog (U, 2012)

Wedi'i Orffen
1 Rhagfyr 2013, 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd

Dewch i fwynhau ffilm Nadoligaidd gyda ni bob dydd Sul ym mis Rhagfyr. Byddwn yn dangos dwy ffilm animeiddiedig hyfryd gan Raymond Briggs yn Oriel y Warws.

Mae The Snowman, gafodd ei enwebu am Oscar (ffilm fer animeiddiedig orau, 1982), yn stori hudol am ddyn eira a ddaw’n fyw a chludo bachgen ifanc ar daith anhygoel i Begwn y Gogledd.

(26 munud)

The Snowman and The Snowdog(2012). Dyma hanes bachgen ifanc sy’n symud i dŷ newydd i fyw yn fuan wedi i’w gi farw. Daw o hyd i lun o ddyn eira a grëwyd rywdro yn yr iard gefn, felly dyma’r bachgen yn creu ei ddyn eira ei hun. Gyda’r eira sydd dros ben mae hefyd yn creu ci a chyda’i gilydd dyma’r triawd hapus yn hedfan ar awyren i gwrdd â Siôn Corn, sy’n rhoi anrheg o goler ci hud i’r bachgen – yr anrheg Nadolig gorau erioed.

(24 munud)

Digwyddiadau