Digwyddiadau

Sgwrs“Dymunwn Nadolig Llawen”: hanes y cerdyn Nadolig

Wedi'i Orffen
21 Rhagfyr 2013, 11am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Yn y sgwrs â darluniau hon gan Bennaeth yr Amgueddfa, Steph Mastoris, byddwn yn olrhain hanes y cerdyn Nadolig a datblygiad technegol y cerdyn yn y Deyrnas Unedig. Bydd hefyd yn trafod tarddiad rhai o’r traddodiadau Nadoligaidd a welwn ar y cardiau.

Ymunodd Steph Mastoris ag Amgueddfa Cymru yn 2004 yn Bennaeth Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe a agorodd yn 2005. Cyn hynny, bu’n gweithio i amgueddfeydd awdurdodau lleol yn Nottingham a Swydd Caerlŷr ers 1978. Ganed ef yng Nghaerdydd ac fe’i addysgwyd ym Mhrifysgol Llundain. Mae’n gymrawd Cymdeithas yr Amgueddfeydd, y Gymdeithas Hanes Frenhinol a Chymdeithas yr Hynafiaethwyr.

Digwyddiadau