Digwyddiadau

DigwyddiadFfilm Nadoligaidd: It’s a Wonderful Life (U, 1946)

Wedi'i Orffen
22 Rhagfyr 2013, 2.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Dewch draw i fwynhau ffilm Nadoligaidd gyda ni bob dydd Sul ym mis Rhagfyr.

Ar noswyl Nadolig, mae George Bailey (James Stewart) yn breuddwydio am gael dianc o’i dre fach i fyd o antur a theithiau, ond mae ei amgylchiadau’n ei rwystro. Gyda sgandal ar y gorwel, ac yntau ar ben ei dennyn, daw angel i’w weld i ddangos iddo beth fyddai bywyd pe na bai ef yn bod.

Dyma glasur Nadoligaidd i godi calon. Llwyddiant Frank Capra yw cydnabod anawsterau a siomedigaethau bywyd wrth danlinellu ei werthoedd pwysicaf sef gwerth ffrindiau a llwyddiant.

(130 munud)

Digwyddiadau