Digwyddiadau

DigwyddiadClwb Llyfrau’r Glannau: Life of Pi

Wedi'i Orffen
12 Ionawr 2014, 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu lle. Ffôn: cost safonol (0300) 111 2 333

Mae Life of Pi gan Yann Martel, enillydd gwobr Man Booker, yn stori antur wreiddiol a chwbl wefreiddiol sy’n ein gorfodi i ofyn, beth yw ystyr bywyd?

Drwy archwilio grym adrodd straeon a natur weddnewidiol ffuglen, mae Martel yn codi llawer o gwestiynau fydd yn rhoi digon o ddeunydd trafod i’r darllenwyr.

Bydd y sesiwn yn cychwyn gyda chyflwyniad am yr awdur gan ein Cadeirydd, Margaret Jones a fydd yn ein harwain wedyn trwy drafodaeth am bynciau’r llyfr a bydd cyfle i rannu safbwyntiau a dweud eich dweud.

Dyma ffordd ddelfrydol o dreulio prynhawn Sul, a bydd paned am ddim!

Digwyddiadau