Digwyddiadau

SgwrsMwyngloddwyr De Cymru a Chwmnïau Twnelu’r Rhyfel Mawr

Wedi'i Orffen
18 Ionawr 2014, 11am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Sgwrs gan Dr Ritchie Wood (Prifysgol Abertawe) fydd yn talu teyrnged i’r grŵp dethol o fwyngloddwyr o’r De a fu’n brwydro’r gelyn dan ddaear. Treuliodd Dr Ritchie Wood dros 35 mlynedd yn gweithio dramor fel peiriannydd mecanyddol mewn amryw wledydd gan gynnwys Malaysia (tun), De Affrica (aur a glo) a Libya (dur). Wedi iddo ymddeol yn 2002, bu’n astudio’r Cwmnïau Twnelu ac enillodd radd Meistr o Brifysgol Birmingham gan ganolbwyntio ar y mwyngloddwyr Prydeinig yn y Cwmnïau. Yna, enillodd Ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Abertawe gyda’i draethawd, The South Wales Miners' Contribution to the Tunnelling Companies on the Western Front during the Great War.

Trefnir gan y Gymdeithas Hanes

Digwyddiadau