Digwyddiadau

SgwrsSgyrsiau TEDx… Syniadau Gwerth Chweil

Wedi'i Orffen
18 Ionawr 2014, 1pm – 6.30pm
Pris Tocynnau £5
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Ar gael o siop yr amgueddfa, neu ffoniwch: cost safonol (0300) 111 2 333

Ymunwch â ni am brynhawn o sgyrsiau TEDx gan gynnwys 8 sgwrs byw a 2 sgwrs a recordiwyd ymlaen llaw fydd yn trafod amrywiol bynciau o gerddoriaeth i wyddoniaeth ac o dechnoleg i chwaraeon.

Mae digwyddiadau TEDx yn dilyn patrwm poblogaidd TED, sef:

  • Cyfres o sgyrsiau byr, pwrpasol am ystod eang o bynciau er mwyn ein hysbrydoli, ein haddysgu a’n rhyfeddu.
  • O leiaf dwy sgwrs a recordiwyd ymlaen llaw o gyfres fideo uchel ei bri TEDTalks.
  • Rhaglennu diduedd: dim agenda masnachol, crefyddol na gwleidyddol.

Tocynnau: £5 y pen ar gael o Siop yr Amgueddfa neu drwy ffonio 0300 111 2 333 (galwad cyfradd lleol).

Am fwy o wybodaeth am y sgyrsiau ewch i’n gwefan neu e-bostiwch TEDxRiverTawe@hotmail.com.

Digwyddiadau