Digwyddiadau

DigwyddiadCreu Cell Solar

Wedi'i Orffen
25 a 26 Ionawr 2014, 12.30pm a 2.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oed 7+
Archebu lle Rhaid archebu lle. Ffôn: cost safonol (0300) 111 2 333

Dewch i droi golau’r haul yn drydan trwy greu cell solar o ddeunyddiau bob dydd. Yna cawn ei brofi i weld faint o bŵer rydyn ni wedi’i gynhyrchu.

Ychydig bach iawn o drydan mae celloedd solar sengl (celloedd Grätzel) yn ei gynhyrchu – prin ddigon i oleuo bwlb golau bach neu gyfrifiannell. Ond gellir defnyddio celloedd solar mwy at ddibenion llawer mwy, er enghraifft lloerennau sy’n troi o gwmpas y ddaear!

Oed 7+

Darperir gan Materials Live – lle mae gwaith ymchwil i dechnoleg celloedd solar yn cael ei wneud ar ein trothwy ym Mae Abertawe.

Digwyddiadau